Yin Yang Beans - aka calypso

Yin Yang beans grown on Miles Away Farm